Leievilkår

Leievilkår

Nedenfor finner du leievilkår for våre forskjellige produkter. Klikk på det produktet du ønsker å lese leievilkår for.

Vilkårene nedenfor spesifiserer Arendal Vannscooter Utleie AS sine leievilkår for vannscooter.

  • Dersom vannscooteren må repareres pga uaktsomhet kan leietaker bli erstatningsansvarlig for tapt leieinntekt på inntil kr. 5000,- per dag vannscooteren er ute av drift dog begrenset oppad til kr. 15 000,-.
  • I leietiden og inntil vannscooteren er tilbakelevert til eier, bærer leietaker alt ansvar for vannscooteren og bruken av den.
  • Fører/passasjer skal til enhver tid bruke godkjent redningsvest og ha festet dødmannssnor.
  • Leietaker må fremvise gyldig legitimasjon og gyldig båtførerbevis (gjelder ikke personer født før 01.01.80).
  • Leietaker er ansvarlig for at alle som fører vannscooteren under leieforholdet har gyldig båtførerbevis og er eldre enn aldersgrensen satt av utleier.
  • Leietaker er selv ansvarlig for å påpeke feil og skader på vannscooteren før utlevering. Dersom leietaker ikke rapporterer feil/skader før utlevering mister leietaker retten til å påberope seg disse og kan selv bli holdt ansvarlig.
  • Leietaker plikter å sørge for daglig tilsyn med vannscooteren ved leie over natten. Olje og kjølevæske skal kontrolleres og vannscooteren skal gjennomspyles med ferskvann hver kveld. Olje må peiles på vannet mens oljen er varm for korrekt resultat. Kjølevæske skal være rød.
  • Ved leie over natten skal det minimum hver 3. dag gjennomføres spyling av motorrom og vannscooteren utvendig med Salt-X (saltløsning) mens vannscooteren står på land/henger. Salt-X saltløsning kan kjøpes av utleier og medfølger flaske for kobling på hageslange.
  • Vannscooteren skal IKKE brukes av personer som er påvirket av alkohol eller narkotika.
  • Utleier er IKKE økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leietaker måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet pga skade. Utleier er IKKE ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leietaker eller andre personer transporterer eller oppbevarer i leieperioden.
  • Leietaker og brukere plikter til enhver tid å følge sjøveisreglene og lokale regler og fartsbestemmelser.
  • Leietaker plikter å informere utleier umiddelbart ved driftsstans/skade på vannscooteren.
  • Vannscooteren er kun for fritidsbruk og kan ikke benyttes i konkurranse eller kommersielt.
  • Vannscooteren er utstyrt med GPS-sporing og fartssperre i 5-knop sonen i Arendal.
  • Vannscooteren utleveres med 2 stk Sea-Doo hurtig-fendere, 1 stk Sea-Doo vanntett pose og 2 stk Sea-Doo fortøyningstau. Ved tap/skade dekkes kostpris.
  • Dersom vannscooteren innleveres med moderate riper i plasten etter sammenstøt med f.eks brygge, fjell e.l. vil det oppstå erstatningsansvar på minimum kr. 1250,- for å dekke verditap.
  • Ved varsling fra politi/myndighet om alvorlige fartsovertredelser eller andre brudd på sjøveisreglene vil leiekontrakt termineres umiddelbart uten krav på kompensasjon.
  • Det innbetales et forskudd ved leie. Dette motregnes leiepris som skal betales hos oss ved henting.
  • Ved start av din leieperiode vil det gjøres en reservasjon på ditt bankkort på kr. 3000,- som er depositumet for leie. Dette depositumet kan vi bruke til etterfylling av drivstoff, skadekostnad etc.
  • Alle bookinger er bindende da vannscooteren(e) vil holdes av og markeres som utleid. Dersom det ikke møtes opp til bestilt booking vil faktura for leie tilsendes.
  • Alle født etter 01.01.1980 må fremvise gyldig båtførerbevis. Dersom du sender inn en booking til oss, denne godkjennes og ikke innehar gyldig båtførerbevis vil du ikke få leie, men må fortsatt betale fullt leiebeløp dersom vi ikke finner en annen leietaker.
  • Forsikring er ikke gyldig dersom fører på ulykkestidspunktet er under 24 år gammel. Vi har derfor 24 års aldersgrense på leie.
  • Ved oppstart etter ethvert stopp hvor motoren er skrudd av skal det kjøres i lav hastighet og med lavt turtall i minimum 10 minutter før man speeder på. Ved å ikke gjøre dette ødelegges motoren og leietaker risikerer store reperasjonskostnader. Man kan også oppleve kompressorhavari dersom motoren ikke er varm nok før gasspådrag.
  • Vannscooteren skal ikke benyttes etter solnedgang med mindre det brukes lanterner leid av utleier. Leiepris for lanterne er inkl. lanterne og økt leiepris for ekstra bruk av vannscooteren.
  • Ved start av hver leieperiode vil det bli gitt ca 15 minutters opplæring.
  • Manglende drivstoff kan etterfylles av utleier til en pris på kr. 25,- per liter.

Vilkårene nedenfor spesifiserer Arendal Vannscooter Utleie AS sine leievilkår for ekstrautstyr.

   • I leietiden og inntil tilbehøret er tilbakelevert til eier, bærer leietaker alt ansvar for tilbehøret og bruken av den.
   • Utleier er IKKE økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leietaker måtte påføres ved skade. Utleier er IKKE ansvarlig for tap eller skade på tilbehøret som leietaker eller andre personer transporterer eller oppbevarer i leieperioden.
   • Dersom ekstrautstyret ødelegges eller skades vil leietaker måtte dekke dette opp til 100% av nypris.