Konservering

Konservering

Vi utfører vinterkonservering på høsten før vinterlagring. Veldig mange tar også full service samtidig da det ofte er rimeligere totalt enn service og vinterkonservering hver for seg.