Leievilkår

Leievilkår

Nedenfor finner du leievilkår for våre forskjellige produkter. Klikk på det produktet du ønsker å lese leievilkår for.

Vilkårene nedenfor spesifiserer Arendal Vannscooter Utleie AS sine leievilkår for vannscooter.

  • I leietiden og inntil vannscooteren er tilbakelevert til eier, bærer leietaker alt ansvar for vannscooteren og bruken av den.
  • Leietaker skal til enhver tid bruke redningsvest og ha festet dødmannssnor på vest e.l.
  • Leietaker plikter å sørge for daglig tilsyn med vannscooteren ved leie over natten. Oljenivå skal kontrolleres og vannscooteren skal gjennomspyles med ferskvann hver dag etter bruk.
  • Dersom leietaker trenger mer bensin skal leietaker fylle dette selv.
  • Vannscooteren må kjøres svært varsomt på grunt vann da stein, sand o.l. enkelt suges opp og skader impeller-ringen, impelleren og pumpehuset.
  • Vannscooteren skal IKKE brukes av personer som er påvirket av alkohol eller andre berusende midler, herunder narkotika, til noen form for ulovlig virksomhet, eller av andre personer enn leietakeren selv uten samtykke fra utleier.
  • Leietaker er erstatningsansvarlig for alle skader og dets kostnader påført personer og/eller kjøretøy dersom skaden skyldes uaktsomhet.
  • Utleier er IKKE økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leietaker måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet pga skade. Utleier er IKKE ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leietaker eller andre personer transporterer eller oppbevarer i leieperioden.
  • Leietaker plikter seg til å behandle vannscooteren på en aktsom og forsvarlig måte.
  • Leietaker må selv sette seg inn i hvor mange personer og maks vekt vannscooteren er registrert for.
  • Leietaker og brukere plikter til enhver tid å følge sjøveisreglene og lokale regler.
  • Leietaker plikter til å informere utleier umiddelbart ved driftsstans/skade på vannscooteren.
  • Vannscooteren kan leveres med tilhørende tilhenger og lås til denne. Tilhengeren er forsikret med en egenandel på kr. 6000,-.
  • Vannscooteren utleveres med 2 stk Sea-Doo hurtig-fendere (kr. 899), 1 stk Sea-Doo vanntett pose (kr. 229) og 2 stk 6m fortøyningstau (kr. 498). Ved tap/skade dekkes disse 100% etter kostpris.
  • Dersom vannscooteren innleveres med moderate riper i plasten etter sammenstøt med f.eks brygge, fjell e.l. vil det oppstå erstatningsansvar på minimum kr. 750,- for å dekke verditap.
  • Ved varsling fra politi/myndighet om alvorlige fartsovertredelser eller andre brudd på sjøveisreglene vil leiekontrakt termineres umiddelbart uten krav på kompensasjon. Dersom andre personer på sjøen varsler oss om overtredelser vil vi selv gjøre en vurdering i disse tilfellene.
  • Det innbetales et depositum ved leie. Dette vil bli tilbakebetalt via kortselskap etter tilbakelevering av vannscooter og kontroll av denne. Depositumet kan bli brukt til å dekke skader og manglende drivstoff. Dersom utleier må trekke av depositum til skader og/eller manglende drivstoff vil det også trekkes for gebyret til kortinnløser for kortbetalinger. Dette gebyret tilsvarer 3,5% av depositumet.
  • Alle bookinger er bindende da vannscooteren(e) vil holdes av og markeres som utleid.
  • Alle født etter 01.01.1980 må fremvise gyldig båtførerbevis. Dersom du sender inn en booking til oss og ikke innehar gyldig båtførerbevis vil du ikke få leie, men må fortsatt betale fullt leiebeløp dersom vi ikke finner en annen leietaker.

Vilkårene nedenfor spesifiserer Arendal Vannscooter Utleie AS sine leievilkår for ekstrautstyr.

   • I leietiden og inntil tilbehøret er tilbakelevert til eier, bærer leietaker alt ansvar for tilbehøret og bruken av den.
   • Utleier er IKKE økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leietaker måtte påføres ved skade. Utleier er IKKE ansvarlig for tap eller skade på tilbehøret som leietaker eller andre personer transporterer eller oppbevarer i leieperioden.
   • Dersom ekstrautstyret ødelegges eller skades vil leietaker måtte dekke dette opp til 100% av nypris.