Opplag

Om vannscooter opplag

Vi tilbyr kun innendørs kaldtlager beregnet kun for vannscootere på tilhenger.

Vi tilbyr å hente vannscooteren der du er, helt i fra Lillesand og til Risør. Ved henting for opplag er det inkludert høytrykkspyling av vannscooteren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette ikke er vask av vannscooteren.

Vær tidlig ute og unngå stress til våren! Avtal med oss allerede på høsten hva du ønsker å gjøre med vannscooteren i løpet av vinteren.

Betingelser

Gi beskjed minst 2 uker før utlevering. Vannscooteren utleveres ved vårt hovedkontor på Hisøy eller hjem til deg dersom det er avtalt. Vi tar ikke ansvar for vannscooteren etter avtalt utleveringsdato.

Forsikring

Vi har dekket de nødvendige ansvarsforsikringer i forbindelse med marinavirksomheten. Ved vinteropplag av vannscooter må kunden selv sørge for nødvendig forsikring på egen vannscooter/motor som for eksempel brann, tyveri, hærværk og plutselig uforutsette skader, da dette ikke dekkes av forsikringer tilhørende oss.

Fakturering

Opplag faktureres på høsten, service, pleie og evt. tilleggsjobber som reparasjon ol. faktureres når det er utført. Vannscooteren blir ikke utlevert før alt utestående er gjort opp.

Ring oss på (+47) 400 60 350 for å booke opplag.

Priser

Opplag: 395,- per fot
Vinterkonservering og service: fra kr. 5299,-
Vask: fra kr. 599,-
Henting: fra kr. 399,-
Levering: fra kr. 399,-
Henting & Levering: fra kr. 699,-